Bibliografia general

Principal ] Amunt ] Arbres de masies ] [ Bibliografia general ]

 

RECULL PER RAMON ROVIRA:

Amades, Joan. La Casa. Barcelona, 1938.

Augé, Josep. Masies i Cortals de Castelló d'Empúries, el seu Rem, la seva Gent (1930-1990). 158 pp. . Ajuntament de Castelló d'Empúries, 1991.

Ballbé i Boada, Miquel. Masos i Pairalies de Matadepera. Ed. Caixa d'Estalvis de Terrassa. 271 pp. Matadepera, 1985.

Barrera González, Andrès. Casa, herencia y familia en la Cataluña rural. Alianza Editorial. 442 pp. . Madrid, 1991.

Bolós i Masclans, Jordi de. El poble abandonat de Puigbó. 3 Quaderns Científics i Tècincs. pp. 259-263. Diputació de Barcelona, 1989.

Ídem. L'hàbitat dispers a la Catalunya Medieval. Generalitat de Catalunya, Dt. de Cultura. pp. 261-268. Barcelona, 1991.

Ídem. La Vila de Senet. Miscel.lània i homenatge a Josep Lladonosa. pp. 147-163. Lleida, 1992.

Ídem. Hàbitat i Societat a la parròquia de St. Esteve d'en Bas. VI Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú. 17 pp. inèdit, 1992.

Ídem. El mas, el pagès i el Senyor. 261 pp. Ed. Curial, Barcelona, 1995.

Bonet i Garí, Lluís. Les masies del Maresme. 476 pp. . CEC, Ed. Montblanc. 1983, Barcelona

Borbonet i Macià, Anna, Pladevall i Font, Antoni, Curós i Vilà, Joan i Maluquer i Ferrer, Joan. Masies que cal conèixer. 279 pp. Ed. Barcanova, Barcelona, 2006.

Brocà, Guillem M. de. Historia del Derecho de Cataluña Especialmente del Civil y Exposición de las Instituciones del Derecho Civil del Mismo Terrotorio en Relación con el Código Civil de España y la Jurisprudencia, 2 volums. ed. per la Generalitat de Catalunya, 1985 i 1987.

Cabestany, Joan F. . Tres Mansos Mediavales (Pontons). Separata, Inst. di Storia Medievale. 11 pp. . Palermo, 1976.

Camps i Arboix, J. i Català Roca, F. Les Cases Pairals Catalanes. 365 pp. . Ed. Destino, Barcelona, 1965.

Camps i Arboix, J. . La Masia Catalana, Història, Arquitectura i Sociologia. 255 pp. . 3a ed. Ed. AEDOS, Barcelona, 1976.

Ídem. La Reivindicació Social dels Remences. 60 pp. Ed. Rafel Dalmau, Barcelona, 1988.

Canals i Ramon, Joana. L'Hereu ... una institució en crisi? 234 pp. Ed. Aedos, Barcelona, 1985.

Canyameres i Ramoneda, Esteve. Els Cognoms actuals de Sentmenat. 206 pp. Sentmenat, 1988.

Canyameres i Ramoneda, Esteve. Canvis de nom i mariratge a les masies de Castellar als ss. XV-XVI. pp. 17-24. La Plaça Vella. Castellar, 1991.

Canyameres i Ramoneda, Esteve. Masos, masies i masoveries. Estudi de l'agricultura de Santa Perpètua de Mogoda i Santiga (ss. XI-XX). Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda, 2009.

Canyameres i Ramoneda, Esteve, Saludes i Closa, Montserrat. Masies de Terrassa, Recull fotogràfic, històric i genealògic. Ed. Fundació Privada terrassenca de St. Galderic i Fundació prvada Arxiu Tobella, Terrassa, 2015.

Català Benac, Benjamí. Masies, La Bisbal del Penedès i Rodalies (història, dibuixos i detalls de construcció). 238 pp. La Bisbal del Penedès, 1987.

Català i Benach, Benjamí i la col.laboració de Josep Papiol. El Montmell, sostre del Baix Penedès. Ressenya històrica amb dibuixos (de masies). 225 pp. La Bisbal del Penedès, 1991.

Comas i Duran, Pere (text) i Castells, Josep (dibuixos). Cases de Pagès. Cardedeu i Rodalies. 196 pp. Ed. Casa de Cultura Dr. Daurella de Cardedeu. Cardedeu, 1982.

Congost i Colomer, Rosa. Els Propietaris i els altres. 308 pp. . Ed. Eumo. Vic, 1990.

Congost i Colomer, Rosa. Notes de Societat (La Selva 1768-1862), 237 pp., Santa Coloma de Farners, 1992.

Cortés i García, Juan José. Valldoreix. La voluntat d'un poble. 178 pp. Ed. Valldoreix, EMD, Ajuntament de St. Cugat del Vallès, 2004.

Danés i Torras, Josep. Estudi de la Masia Catalana. But. del CEC, núm 458 pp. 272-284. Barcelona, 1933.

DD. AA. Ajuntament del Prat de llobregat. Masies del Prat. 140 pp. El Prat, 1989.

DD. AA. (M. Duran, E. Serra i J. Dantí). El Món Agrari a la Catalunya Moderna. Núm. 26 de l'Avenç. pp. 27-46. Barcelona, 1980.

DD. AA. Terra, Treball i Propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans, 352 pp. . Barcelona, 1986.

DD. AA. (18 autors). El Nostre Poble de Pagès. 377 pp. El taller d'història de Maçanet de la Selva, 1988.

DD. AA. (Contreras, Viola, Estrada, Roigé i Prat). La Invenció de la Família Catalana. pp. 15-53. Núm. 132 de l'Avenç. Barcelona 1989.

DD. AA. (Casasas, Mayayo, Gardà i Marfany). De Pagesos a Ciutadans: La Societat Rural Catalana Contemporània. Núm. 134 de l'Avenç. Barcelona, 1990.

DD. AA. De la Balma a la Masia. L'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Ed. Museu de Granollers. Granollers, 1996.

DD. AA. X. Roigé, F. Estrada i O. Beltran. La casa aranesa. 230 pp. Garsineu Edicions, Tremp, 1997.

DD. AA. La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració. Brau Edicions. 168 pp. Girona, 2005.

Díez Quijano, Desideri. Les masies d'Horta. Història d'Horta 3, Barcelona, 1993.

Elliott, J. H. La Revolta Catalana 1598-1640. Ed. Crítica. pp. 608. Barcelona, 1989.

Ferrer i Alòs, Llorenç. Masies i Cases Senyorials del Bages. Fot. de L. Casals. fundació CaixaManresa, Angle Editorial. Manresa, 1996

Ferrer i Alòs, Llorenç. Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d'hereu a Catalunya. Ed. Afers, Catarroja Barcelona, 2007.

Freedman, Paul H. Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval. Eumo Editorial. Vic, 1993.

García, R. i Gifre, P.  127 genealgies de Fernando Viader i Gustà. La memòria familiar dels propietaris gironins. 286 pp. Ed. CCG i AHRCG, Girona 2004. 

Gibert, J. La Masia Catalana. 99 pp. . 2a ed. Ed. Milà, Barcelona, 1985.

Gifré i Ribes. P. . Els Arxius Patrimonials: Possibilitats de Treball. 77 pp. Seminari de l'Arxiu de Sta. Coloma de Farners, 1991.

Ídem. Els Arxius Patrimonials. Possibilitats Historiogràfiques. Seminari a Figueres, març de 1992.

Ídem., Matas, Josep i Soler, Santi. Els arxius patrimonials. 127 pp. Ed. CCG, Girona 2002.

Griera, A. La Casa Catalana (diccionari). Edicions Poligrafa. 348 pp. Barcelona, 1974.

Heras de Puig, Miquel. Biografia ó explicació del arbre genealògich de la descendència de casa Heras de Adri (1350-1850). ed. facsímil. 240 pp. Estudi per Mònica Bosch i Llorenç Ferrer. Ed. CCG, Girona 2000.

Jordà i Capdevila, Josep M. Les masies de Molins de Rei. Ed. Espai de Recerca, Molins de Rei, 2008

Llobet, Salvador. Cap. XXI, La casa rural. pp. 481-498. Geografia de Catalunya, vol. I. Ed. Aedos. Barcelona, 1958.

Llobet i Masachs, Santiago de. El matrimoni infantil a Catalunya i Europa. pp. 355. Fundació Noguera. Col·lecció Estudis, 31. Barcelona, 2005.

Lluch i Bramon, Rosa. Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV. Ed. AHRCC, Girona, 2005.

Mas i Canalís, David. La Casa Andorrana Tradicional. Ed. Conselleria d'Educació i Cultura. 447 pp. Andorra, 1989.

Massegur i Giralt, Albert. El castell de Pallejà i altres masies del terme. 160 pp. Ajuntament de Pallejà i Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 2003.

Mateu i Miró, Josep. Les masies de Castellbisbal. 74 pp. Publica Museu de la pagesia de Castellbisbal, 1999.

Medina Vicioso, Vicente. Can Romagosa de Begas, Familas Romagosa, Llopart, March, Girona, Canals, Mas de las Valls, Grau del Coll, Mestres. 381 pp. Ed. Rondas, Barcelona, 2004.

Monés, Jordi (text) i Surrocs, Josep (dibuixos). Els Masos de Sant Joan de les Abadesses. Ed. Canelles editors. 419 pp. St. Joan de les Abadesses, 1985.

Montoriol, Miquel i els alumnes del col.legi el Puig. Masies d'Esparreguera. 46 pp. Ed. Caixa de Pensions, 1984.

MUSEU de la VIDA RURAL. L'Espluga de Francolí. Fundació Jaume I, 120 pp. 3ra ed. 1998, Barcelona.

Navarro, Imma. Masies de les Corts. 542 pp. Ed. Ajuntament de Barcelona, districte de les Corts. Arxiu Municipal del districte de les Corts. Barcelona 1993. 

Ollich, Imma. Camp i ciutat a la Catalunya del segle XIII. Eumo Editorial. Vic, 1988

Parés i Ganyet, Quirze. La Despoblació Rural i les Masies del Collsacabra. 559 pp. . Barcelona, 1985.

Pont, Miquel. Vocabulari del pagès. 208 pp. Ed. Proa, Barcelona, 2005.

Raventós, Jaume. La vida al camp. Memòries d'un cabaler. Editorial Balmes. pp. 447. Barcelona, 1962.

Ripoll i Masferrer, Ramon. Arquitectura Popular, Reflexions vers una nova lectura. Quaderns de la Selva 2. pp. 217-223. Publicació del Centre d'Estudis Selvatans, 1989.

Rufé i Majó, Miquel. Les Masies de Rubí i la seva gent. Foto. M. Ignasi Marroyo. Ed. Patronat del museu-Biblioteca de Rubí. 128 pp. Rubí, 1984.

Serra i Puig, Eva. Pagesos i Senyors a la Catalunya del Segle XVII, Baronia de Sentmenat 1590-1729. 500 pp. Barcelona, 1988.

Saguer i Homs, Enric, coordinador. Els últims hereus. Història oral dels propietaris gironins 1930-2000. 466 pp. Ed. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2005.

Sala, Joan i Soler, Carles; J. Fonolleda (fot.). La Masia a Sant Cugat. Ed. Edicions Independents del Vallès. 95 pp. Sant Cugat del Vallès, 1988.

Sanmartí i Roset, Carme. La pagesia benestant al Bages. El Mas Samartí. Caixa Manresa, 1995.

Tarragó i Cid, Salvador (dtor.) DD. AA. La Masia. Historia y Tipologia de la Casa Rural Catalana. 97 pp. Ed. Coop. Ind. de Trabajo Asociados "Grupo 2C" S. C. T. Barcelona, .

Terrades i Saborit, Ignasi. El Cavaller de Vidrà. Ed. Abadia de Montserrat. Barcelona, 1987.

Terrades i Saborit, Ignasi. El Món Històric de les Masies. 370 pp. Barcelona, 1988.

To i Figueras, Lluís. Família i Hereu a la Catalunya Nord-Oriental (segles X - XII). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliba, núm.185. 407 pp. A. de Montserrat, 1997.

Torres i Sans, Xavier. Els llibres de família de pagès (segles XVI - XVIII). Memòries de pagès, memòries de mas. 134 pp. CCCG Edicions, Girona, 2000. Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

Varela, Andreu i Varela, Joan Ramon. Pagesos i remences. El món rural medieval. 60 pp. Ed. Barcanova, Barcelona, 1993.  

Vendrell, Felip. Històries de l'amor pagès. Costums i usos amorosos dels pagesos catalans.  Edicions Grata. Barcelona, 1997.

Vila, Marc. La Casa Rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble. Edicions 62. Barcelona, 1986.

Vilà i Valentí, Joan. El Món Rural a Catalunya. Ed. Curial. Barcelona, 1973.

Vilar, Pierre. Catalunya dins l'Espanya moderna. 4 vols. Edicions 62. Barcelona, 1964.

Violant i Simorra, Ramon. L'Art Popular a Catalunya. Barcelona, 1948. Reeditat per Edicions 62 l'any 1976.

RECULL PER LA SOFIA GARÇON

Guardiola, Gaspar, il·lustrat per Josep Oliveras, Visites i notes històriques dels masos medievals i d'altres èpoques. Sant Jaume de Llierca, Oix i  Montagut. Editat per Ecuador, 2007. 188 cases de pagès d'origen medieval.

Collelldemont, Pep i Lladó, Manel, Les Masies d'Aiguaviva, la història i les imatges de 84 masos.  Ed. Ajuntament d'Aiguaviva amb el suport de la Diputació i la Generalitat, 2007.

Romaní, Daniel, Les sagues de Sant Cugat,  Ed. Cossetània, 2007.
http://premsacossetania.blogspot.com    http://www.cossetania.com/tasts/Saguessantcu.pdf

2001- "Territori i frontera, estratègies d’aliances i migracions: el cas d’uns masos de l’Albera (1731-1893)". Col.loqui sobre el mas català durant l'edat mitjana i la moderna (ss, IX-XVIII), Institució Milà i Fontanals, CSIC, 3-5 de novembre de 1999, Barcelone, 537-546.

2005- "Homes et masos de l'Albera : el Mas d'en Durbau de la Roca, (segles XVIII-XX)", Actes del Col.loqui "l'Albera i el patrimoni en l'espai transfronterer", 1 i 2 d'abril 2004, Figueres,163-176 

2005- "Le mas catalan de l’Albère du 17ième au 19ième siècles : l’exemple du Mas Massot d’Abaix de La Roca d’Albera ". Actes du colloque de Rennes du 29 au 31 mai 2002, La Maison rurale en  pays d'habitat dispersé de l'Antiquité au XXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 333-344. 

Martina CAMIADE (IFCT / ICRECS, Universitat de Perpinyà) Un mas estratègic a l'Albera nord : el mas del Pou (segles XV-XIX)  

Joan BADIA i Ramon FINAS Els masos de Sant Quirc de Colera (segles XVI-XIX)

Maria Teresa Ferrer i Mallol, Josefina Mutgé i Vives, Manuel Riu i Riu (EDS.), El mas català durant l'Edat Mitjana i la Moderna (segles IX-XVIII), Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona, 2001, pp.659

 

RECULL PER L'AINA PASCUAL

Lloresa i Sabaté, Josep, La vida al Montnegre. Successió d'hereus del Montnegre.  Ed. a St. Celoni, any ?

Campins, Indrets, masos i records. Joan López i Cortijo. Edita Servei de Guies del Montseny. Campins, juny del 2000 

Granollers i Comarca als segles XVI i XVII: evolució demogràfica i econòmica. Jaume Dantí Riu. Ed. Montblanc-Martin. Granollers, 1981 

“El mas Martorell de Sant Esteve de Palautordera” dins Monografies del Montseny núm. 2. M. Raquel Martori Roig. Viladrau, 1987. Ed. Amics del Montseny

“Les arrels històriques de Palautordera” dins Monografies del Montseny núm. 2. Antoni Pladevall i Font. Viladrau, 1987. Ed. Amics del Montseny. (hi ha arbre genealògic dels Srs. Del Montseny i Castell de Montclús) 

“La petita història del Mas Noguer de Viladrau, una hisenda i pairalici del Montseny” dins Monografies del Montseny núm. 6. Antoni Pladevall i Font. Viladrau, 1991. Ed. Amics del Montseny.

 

Fons fotogràfics consultables

  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Estudi de la masia Catalana
Arxiu Històric de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
Arxiu Mas
Arxiu Fotogràfic de Museus
Biblioteca de Catalunya. Fons Salvany
Institut Municipal d'Història de la Ciutat de Barcelona. Fons antic i fons Mn. J. Mas
Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya. Fons Cuyàs
Arxius Patrimonials
Arxiu Històric Municipal de Gelida