La llista de Socinautes

Principal ] Amunt ] Inici zona de socis ] [ La llista de Socinautes ] Projecte Monumenta ] Projecte Cases Pairals ] Projecte d'Estudis Genealògics ] Recerques dels socis ]


NOMÉS PER ALS SOCIS DE LA SOCIETAT


Aquesta nova llista només és per als socis de la SCGHSVN.  Els temes a tractar són els de les nostres disciplines.  Neix com una necessitat directe de comunicació entre els socis connectats a internet amb la finalitat d'ajuda mútua, intercanvi, col.laboració, activitats, novetats, activitats, anuncis de publicacions, escrits, programes informàtics de genealogia...  
Funciona pràcticament com les llistes de genealogia de Genealogia de Tinet o de GenCatalana de Yahoo. S'envia un missatge a l'adreça especifica i tots el rebrem. No hi haurà fitxers on es podran emmagatzemar els missatges anteriors o de mesos anterios, i, per tant, no es podran consultar.
Vegeu més avall com donar-se d'alta, on cal enviar els missatges i el funcionament.

 

INSTRUCCIONS, CONFIGURACIÓ I CONSULTA DELS MISSATGES

 


Normes generals de funcionament de la llista:


- Els missatges és millor que s'enviïn amb text sense format. 

- No escriviu mai en majúscules els vostres missatges. 

- Cal només enviar el missatge com a únic destinatari     
   No poseu cap més destinatari, si no ho feu així la llista el rebutja automàticament.  

-  Cal que el remitent, o sigui el soci, posi l'e-mail que té donat d'alta a la llista, si ho fa amb un altre e-mail, és rebutjat automàticament per la llista. 
- Si heu canviat d'e-mail amb el vostre programa de correu cal comunicar-ho a l'administrador: 

- Solament s'han d'enviar a la llista missatges relacionats amb les nostres disciplines. Els missatges d'agraïment feu-los personalment, no a la llista.
 
- Els idiomes d'ús a la llista són el Català (preferible), el Castellà i l'Anglès, indistintament.
 
- En tots el casos cal mantenir un respecte escrupolós als participants i a les seves opinions, que es poden expressar lliurement, sempre dins el marc de les nostres disciplines.
 
- Millor NO enviar mai cap fitxer/arxiu adjunt.  Si s'envien no han de pesar més 10Mb. Recordem que molts fitxers/arxius/texts adjunts poden contenir virus.  És preferible indicar en el missatge una URL on es poden consultar, per exemple. Si s'ha d'enviar algun fitxer adjunt feu-ho personalment i avisant abans el que s'envia adjunt.   

- No s'han d'enviar a la llista missatges de propaganda directa de productes o serveis, tret que tinguin una relació directa amb les nostres disciplines.
 
- Per tal d'evitar incidències, aconsellem a tots els usuaris que tinguin cura de protegir el seu ordinador amb programes antivirus, tallafocs, anti-espies... i actualitzar-los diàriament o setmanalment.